Dato

07 mar 2024
Utløpt!

Tid

08:30 - 15:00

Kurs i «Samspill og kommunikasjon» på Signo

Kurset er gratis. Det vil bli servert enkel lunsj, kaffe og te.
Ved spørsmål kontakt Monica Sørensen på e-post: monica.sorensen@signo.no

PÅMELDING
https://signo.kursadmin.itum.com/Course/86425

OM KURSET
Tema for kurset er samspill og kommunikasjon, og foreleserne i kurset vil belyse temaet med ulike innfallsvinkler. Foreleserne representerer ulike fagområder og erfaringer.

Hvem passer kurset for?
Det profesjonelle nettverket som gir tjenester til personer med funksjonsnedsettelse og sansetap: ansatte i skole, arbeidstilbud, voksenopplæring, bolig og internat.

PROGRAM
08.30-09.00: Registrering

09.00-09.45: «Relasjonskompetanse – hva er det?»
Cathrine Olaussen, psykologspesialist Signo kompetansesenter

09.45-10.00: Pause

10.00-10.45: «Systematisk relasjonsarbeid».
Trude Ruth Karlsen, fagrådgiver Signo Vivo

10.45-11.00: Pause

11.00-11.45: Refleksjoner i grupper rundt teamet relasjonsarbeid

11.45-12.30: Lunsj

12.30-13.15: «Taktil kommunikasjon».
Nina Merethe Hvidsten og Åsne Svimbil Mørken, rådgivere Signo kompetansesenter

13.00-13.15: Pause

13.15-14.00: «Språking».
Camilla Foote, seniorrådgiver Statped Divisjon Tegnspråk og Døvblindhet

14.00-14.15: Pause

14.15-15.00: «Tilrettelegging og optimalisering».
Wenche Siljan, rektor voksenopplæringen Signo Kompetansesenter

FORELESERNE
Cathrine Olaussen jobber som nevropsykolog ved Signo kompetansesenter og har vært ansatt siden 2012. Cathrine vil med forelesningen «Relasjonskompetanse – hva er det?» sette fokus på relasjonenes betydning for samspill og kommunikasjon og hva som ligger i begrepet relasjonskompetanse.

Trude Carlsen jobber som fagrådgiver i Signo Vivo og vil dele sine erfaringer som miljøterapeut og hvordan man kan jobbe med systemer og relasjoner parallelt. I forelesningen «Systematikk og relasjon – hånd i hånd» vil hun snakke om egne erfaringer fra arbeid i miljøgruppe hvor man jobbet systematisk for å snu livet til en ung mann. Fra å isolere seg, ha store problemer med angst og OCD, til å søke kontakt med ansatte, slappe av og delta på aktiviteter i hverdagen.

Camilla Foote jobber som seniorrådgiver i Statped, Divisjon Tegnspråk og Døvblindhet, Kombinerte sansetap og døvblindhet – medfødt og har kontor på Hovseter. I forelesningen «Språking» vil Camilla fokusere på dialogisk språkteori som sier at språk ikke er noe man har, men noe man gjør. Et dialogisk perspektiv på kommunikasjon og samspill bryter med kulturens monologiske, tradisjonelle tenking omkring språk. Dialogisk språkteori legger til rette for språking der deltakerne benytter det repertoaret de har, enten det er av autentisk og kroppslig-taktil eller kulturspråklig karakter.

Nina Merethe Hvidsten og Åsne Svimbil Mørken jobber som rådgivere ved Signo kompetansesenter, som er en del av nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB). Forelesningen «Taktil kommunikasjon» vil handle om bruk av taktilkroppslig sans som en kompenserende sans når syn og hørsel svikter.

Wenche Gro Siljan er utdannet førskolelærer, med videreutdanning innenfor spesialpedagogikk og jobber i dag som rektor i opplæringsavdelingen ved Signo kompetansesenter. I forelesningen «Individuell tilrettelegging med fokus på mestring, utvikling og læring: Hva kan jeg gjøre for deg?» vil Wenche dele sine erfaringer rundt hvordan vi i vår tilrettelegging kan, og bør ha fokus på hvordan vi lærer og utvikler oss gjennom mestringsopplevelser.

AVMELDING
2 uker før kursets oppstartsdato.

Kurset er et samarbeidsprosjekt og arrangeres av de ulike Signo-virksomhetene i Andebu: Signo kompetansesenter, Signo vivo, Signo grunn- og videregående skole og Signo Grantoppen.

  • Velkommen til kurs!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *